Polska wbrew pozorom jest bardzo atrakcyjnym miejscem turystycznym. W naszym kraju nie brakuje terenów przyciągających miłośników przyrody i kontaktu ze środowiskiem naturalnym w jego niemal dziewiczej formie. W zależności od upodobań możemy trafić na piękne góry, jeziora, bagna, tereny leśne lub morskie wybrzeże. Na każdym z tych terenów żyje wiele gatunków roślin i zwierząt, które warto zobaczyć z bliska.

Poznaj najciekawsze miejsca krajobrazowe:

Puszcza Białowieska. Określana jest mianem ostatniego pierwotnego lasu na terenie Europy. Tereny objęte rezerwatem są szczególnie chronione i działalność człowieka w tym obszarze jest mocno ograniczona. Wszystko w trosce o przyrodę oraz rzadkie gatunki roślin czy zwierząt.

W puszczy jednym z najbardziej rozpoznawalnych zwierząt i zarazem swoistym symbolem tych terenów jest oczywiście żubr. Jednak nie brakuje w tym miejscu także innych gatunków zwierząt. Jest to doskonały teren dla ludzi, którzy cenią sobie realny kontakt z przyrodą. Szlaki piesze i rowerowe sprzyjają zatem organizowaniu wycieczek w tych regionach.

Bieszczady. To kolejny region na mapie Polski, który doceniany jest przez amatorów turystyki krajobrazowej. Wśród często spotykanych gatunków zwierząt wymienia się między innymi niedźwiedzie brunatne, wilki czy rysie. Rozległe tereny górskie sprzyjają również osiedlaniu się na nich dzikich gatunków ptaków drapieżnych jak chociażby orły przednie czy orliki grubodzioby. Więcej o takich rzadkich i zagrożonych gatunkach ptaków możemy dowiedzieć się z tej strony – https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5434/rzadkie_i_zagrozone_gatunki_ptakow_w_polsce.pdf.

Raj dla obserwatora

Jeśli naszą pasją jest obserwowanie ptaków, to Bieszczady są idealnym miejscem dla takiej rozrywki. Szczególnie w okresie wiosennym możemy liczyć na możliwość spotkania wielu gatunków ptaków. Jednym z częściej pojawiających się jest między innymi dzięcioł białogrzbiety. Można go spotkać w okolicy lasów bukowych. Natomiast w okolicach karłowatej krzewów można dostrzec między innymi gatunek ozdobnego drozda obrożnego. Na terenie bieszczadzkich lasów i grzbietów górskich można dostrzec również świergotki czy siwerniaki.

Okres zimowy w Bieszczadach to jednak nie najlepszy okres dla ptaków. Wiele gatunków opuszcza te tereny. Natomiast te, które pozostały większość czasu spędzają na poszukiwanie pokarmu. Wśród tych gatunków ptactwa wymienia się między innymi:

  • sikory

  • czy orzechówki

  • dzięcioły

Ptaki te w tym okresie dostrzegalne są szczególnie w pobliżu siedzib ludzkich. Dlatego wszyscy miłośnicy przyrody podkreślają rolę pomocy poszczególnym gatunkom ptaków w tym czasie. Jeśli obecność ptaków i wspieranie ekosystemu jest dla nas ważne, powinniśmy aktywnie wspierać działania proekologiczne. Najprostszym sposobem na poprawę warunków lęgowych jest między innymi stawianie specjalnych skrzynek czy budek na drzewach czy budynkach. Bez problemu można je dostać chociażby w tym miejscu – http://www.mkwpracownia.pl/budki-legowe-dla-ptakow. Wspieranie takich inicjatyw proekologicznych powinno stać się nawykiem współczesnego społeczeństwa.